Avellino, ingaggiato dall’Atalanta il difensore Anton Kresic